Често срещани проблеми с газови котли

Ако не подлагате вашият газов котел на поддръжка, то нищо чудно той да ви изневери. Всяка година ставаме свидетели на различни оплаквания от притежателите на газови котли,  които ще се опитаме да обобщим в тази кратка, но много полезна за потребителите статия. А сега нека спрем с увода, за да преминем към наистина важните неща за този вид газово отопление.

Спукана водна помпа на газов котел

Газовите котли работят повече от 6 месеца в годината, което ги натоварва. Въпросното натоварване води до проблеми в различни видове части и компоненти, а един от тях е водната помпа. Ако тя се спука, то вашето котле няма да функционира, и ще ви донесе куп нерви. Тук единственият начин за реакция е подмяна на водна помпа от съответната фирмена поддръжка.

Разбира се, освен т.нар. водна помпа, трябва да се проверят и клапаните газовия котел. Ако те не са изправни, то ще имате проблеми с необоснован излаз на вода и тем подобни явления. За целта можете да използвате квалифицираните абонаментни услуги на фирма Тулен ЕООД.

Бързо изключване на газовото котле

Неведнъж или два пъти сме срещали проблема с бързото изключване на газовия котел. Той може да работи буквално 1 минути и да спре, а на дисплея му да бъде изписан код за грешка. Патовата ситуация може да се дължи на вентилатор, реле или пресостат на димните газове. За целта трябва да се направи диагностика на газов котел от специалист на високо равнище.

Нищо чудно някои части да подлежат на ремонт или подмяна. Това не бива да ви притеснява, защото уредът ще възвърне първоначалната си функционалност. Най-доброто решение за вас е да инвестирате в поддръжка на газов котел, така че да избегнете подобен развой на събитията.

Висок разход на топлинна енергия

При положение, че някои компоненти на газовите котли не работят правилно, то можете да очаквате по-голям разход на гориво. От тази гледна точка отново стигаме до намесата на професионални техници, които да доведат нещата до щастлив край за вас и семейството ви.

Ако един газов котел не се поддържа редовно, то той би станал причина за по-големите разходи в дома ви. Не допускайте това да се случи и потърсете услугите на Тулан ЕООД.